presentacion


tit
És el departament amb el que Sebastián Martínez Ramos va iniciar el despatx en 1978, compte ja amb una àmplia experiència en assessorament i defensa jurídica abans de res tipus de Jutjats i Tribunals (Penals, Audiència Nacional, Audiències Provincials, Tribunal Superior de Justícia a Catalunya, Tribunal del Jurado, Tribunal Suprem, Tribunal Constitucional i Tribunal d'Estrasburg).

Actualment el co-dirigeix juntament amb Olga de la Cruz Herrero, Professora associada de Dret Penal a la Universitat Pompeu Fabra. Neteja Ressalta les paraules desconegudes Utilitza les formes valenci
 
 


Proporcionem un defensa d'alt nivell jurídic, tant a aquells ciutadans que han estat acusats de cometre un delicte, com a les víctimes, actuant en aquest cas com a acusadors particulars.


- Extrajudicial 

a. Assessorem als qui sofreixen un perjudici (accident, negligència, problemàtiques empresarials…) per analitzar si s'està sent víctima d'un delicte i informar-li dels seus drets.

b. Realitzem estudis de “prevenció de riscos penals” per a les empreses, per evitar responsabilitats derivades de la nova regulació sobre responsabilitat penal de les persones jurídiques.

c. Negociem situacions conflictives de tota índole per evitar la interposició d'una querella o denúncia.

d. Assessorem a empreses en matèria de COMPLIANCE, realitzem estudis personalitzats i elaborem programes de detecció i prevenció de riscos penals per evitar la possible imputació penal de persones jurídiques.


- Judicialment, actuem com a advocats defensors o acusació particular en tots els àmbits del dret penal a. Delictes contra la vida: homicidis, assassinats, lesions (per accident o agressions), delictes contra la llibertat (coaccions), delictes contra la llibertat sexual i contra l'honor i la pròpia imatge (injúries i calúmnies).

b. Delictes patrimonials: furts, robatoris, estafes, alçaments de béns per evitar realitzar pagaments, apropiacions indegudes…

c. Delictes relatius a l'àmbit mercantil: falsedats, delictes societaris (vulneració de drets dels socis, manipulació de comptabilitat, administració fraudulenta), concursos fraudulents, desviació de fons de l'empresa, etc.…

d. Delictes contra la seguretat en el tràfic: alcoholèmies, conducció temerària, desobediència, etc. així com en qualitat d'acusació particular per sol·licitar la màxima pena.

i. Delictes de violència de gènere i derivades de les relacions de família: agressions en la parella, impagaments de pensions, incompliment de règim de visita, segrest de menors…

f. Dret penitenciari: tramitació de permisos, recursos a sancions, tramitació de tercer grau, tramitació de llibertat condicional, etc.

Un. rebrà sempre una assistència jurídica i un assessorament sincer i honest, que prioritzarà i vetllarà pels seus interessos a tot moment. Per a això expliquem també, amb un equip d'assessors externs de contrastada solvència: detectius, perits cal·lígrafs, perits mèdics, reconstrucció infogràfica, reconstrucció d'accidents, auditors-economistes, psicòlegs, etc.

 


 
Aviso Legal - Ronda Sant Pere, 33 3er 1a - 08010 Barcelona - Tel. 93 317 86 66 - secretaria@mramos-cruz.com